Jump to content
IHC-User.dk

micmouritzen

Members
 • Content Count

  45
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

328 profile views
 1. Hej! Jeg bruger FB 6.2.01.h. til alarm og FB 6.1.04.b. til kodetastatur! Indtil nu har jeg ført de tre udgange fra kodetastaturet ind på de tre tilhørende indgange i funktionsblokken for kodetastaturet! Fra FB 6.1.04.b har jeg så brugt puls-udgangene til at til- og frakoble totalalarm. Så kan jeg nemlig samtidig få sms om hvem der tilkobler og frakobler alarmen! Det virker fortrinligt og uden problemer! Da jeg så læste vejledningen til FB 6.2.01.h så jeg, at der i denne blok er tilsvarende indgange, hvor de skriver, at kodetastaturets udgange skal føres ind på for at sikre, at der ikke sker en frakobling ved sabotage! Dette forstår jeg udmærket, så jeg førte de tre udgange herover på og fjernede puls-udgangene fra FB 6.1.04.b! Det vil sige, at jeg nu har ført udgangene fra kodetastaturet over på 2 forskellige blokke. Er der problemer i det? Hilsen Michael
 2. Men jeg giver dig ( og mig selv) ret i, at der garanteret er en fejl i funktionsblokken lige på området i forbikoblerzonen!
 3. Det står faktisk i det første afsnit: Beskrivelse af funktionsblok: Når programeringen skal foretages er det en stor hjælp hvis noter til ind- og udgangene læses inden disse forbindes. Alarmovervågning startes og stoppes via en indgang sat af et LK kodetastatur via de tre indgange eller ved en puls f.eks fra et statustryk. Alarmovervågningen kan ikke tilkobles med åben magnetkontaktkreds. Hvis man forsøger sættes udgangen " Advarsel for åben magnetkontaktsløjfe ved alarmtilkobling" on. Desuden kan man inden alarmtilkobling checke om udgangen " Tilkobling af alarm ok" er on. Når alarmen er tilkoblet kan alarm igangsættes ved brudte magnetkontaktkredse eller ved detektering fra PIR. Desuden kan overfaldstryk og Sabotagekreds aktivere alarm uanset om alarmen er tilkoblet eller ej. Hvis der er monteret magnetkontakter på døre og vinduer, så er det muligt at tilkoble alarmen således at man har en skalsikring, mens man er hjemme.
 4. Du kan ikke tilkoble alarmen med brudt skalsikring eller sabotagekreds! Jeg sidder lige og læser lidt i vejledningen selv, dog den fra 2017! Men der står ikke ret meget om forbikoblerzone. Jeg tror jeg vil skrive til LK og spørge!!!
 5. Ja, det er fordi den er i forbikoblerzonen! Sabotagekredsen er jo en kreds der "sikrer", at der ikke er brud på kabler eller alarmkomponenter!
 6. Jeg kan selvfølgelig tilkoble totalalarm imens døren er åben, men jeg kan ikke lige huske om jeg kan tilkoble skalsikring hvis den et åben. Det tjekker jeg i aften!
 7. Jeg har lavet en fb, som gør det muligt for mig, via IHC remote, at "bypasse" sabotagekreds, lige præcis for at undgå at stå i den situation, hvor alarmen ikke kan tilkobles! Jeg har faktisk lavet samme "trick" med magnetkontaktkredsen, så vil jeg nemlig kunne tilkoble alarmen selvom en dør eller et vindue står åbent. Hvis man nu havde glemt at tilkoble alarmen inden man tog hjemmefra! Derudover har jeg trukket signal for skalsikring eller totalalarm op på Sabotagekreds aktiv således der kun gives alarm ved sabotage når alarmen er tilkoblet. Jeg får sms på alle "sabotage-hændelser" udenom alarmen!
 8. Det er lige præcis det jeg oplever! Og jeg mener stadig at det er en fejl!
 9. Okay, det har du faktisk ret i, Kandersen! Hvis jeg tilkobler skalsikringen så starter udgangstiden. Hvis jeg i den periode, hvor udgangstiden tæller ned, åbner døren i forbikoblerzonen så udløses alarmen ikke! Jeg kan også tilkoble skalsikringen imens døren i forbikoblerzonen er åben og det udløser ikke alarm når tiden er udløbet! Det vil sige, at jeg kan tilkoble skalsikring med åben dør i forbikoblerzonen uden at det får konsekvenser! Det er da ikke helt smart!? Hvis jeg åbner enhver anden dør eller vindue i "udgangstiden" så udløses alarmen øjeblikkeligt!
 10. Ja, det er det selvfølgelig. Jeg kiggede nærmere på det i aftes og kan godt se, at det virker som det skal alligevel! Jeg har bare nået at bryde magnetkontakten inden udgangstid var færdig med at tælle! Vi vil gerne bruge skalsikring om natten, hvor vi kan tilkoble skalsikring fra soveværelset. Derfor havde jeg ikke lige tænkt at udgangstid ville tælle når vi nu er inde i huset når vi gør det! Ingen problemer, det virker alligevel som det skal!
 11. Jeg har nu fundet ud af, at når skalsikring er tilkoblet og jeg åbner yderdøren i forbikoblerzonen første gang så sker der intet ud over at "Timer for udgangstid tæller ned! Næste gang døren åbnes så starter "Timer for indgangstid" samtidig med at udgangen "Indgangstid aktiv" tænder. Når timeren er udløbet udløses alarmen! Det vil sige, at første gang forbikoblerzonens magnetkontakt brydes sker der ikke noget!
 12. Når skalsikring er tilkoblet så udløses alarmen fint af alle øvrige magnetkontakter, men ikke den der sidder i forbikoblingszonen. Jeg kan se at udgangstiden tæller ned, men derefter sker der ikke noget. Udgangen for udgangstid bliver heller ikke aktiv! Jeg tænker at det er en forholdsvis alvorlig fejl i funktionsblokken!?
 13. Nej, men indgangstiden starter ikke engang! Først når én af de øvrige magnetkontakter brydes udløses alarmen! Det må være en fejl i funktionsblokken, men jeg kan ikke overskue at finde ud af hvor det går galt!
 14. Hej. Er der nogle, som bruger 6.2.01.h som tyverialarm, som kan bekræfte, at når skalsikring er aktiv så afgiver fb ikke alarm når magnetkontakt i forbikoblerzone bliver afbrudt? Jeg testede alarmen på kryds og tværs i går da jeg lige er blevet færdig med at montere de sidste magnetkontakter og herved opdagede fejlen! Mvh. Michael
 15. Det har du selvfølgelig ret i! MANGE TAK for hjælpen!
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.